Ingediende claims 2017

Overeenkomst Groningen-NAM
Voor de Overeenkomst Groningen - NAM zijn in 2017, 31 verzoeken bij de Commissie ingediend voor vergoeding van schade. In 2017 werd een bedrag aan vergoedingen van in totaal € 1.224.472,- door de Commissie toegekend en door de NAM uitgekeerd. Het bedrag is in hoofdzaak besteed aan de (extra) kosten voor onderhoud, beheer en energie van diverse bodemdalingsgemalen. Van het in de overeenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 443 miljoen beschikbaar voor nieuwe verplichtingen.
 
Overeenkomst Rijk-NAM
Voor de Overeenkomst Rijk-NAM zijn in 2017 geen verzoeken tot schadevergoeding bij de Commissie ingediend. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 35,7 miljoen beschikbaar.
 
Particulieren
In 2017 hebben 24 particulieren zich gemeld met schade aan hun woning in verband met de bodemdaling door aardgaswinning. Twee van deze particulieren hebben schriftelijk verzocht om behandeling door de Commissie. De Commissie is van mening dat er geen causaal verband is tussen de opgetreden bodemdaling en de gemelde schade aan de woningen.
 
In 2017 hebben zich geen particulieren gemeld met landbouwschade.