Ingediende claims 2019

Overeenkomst Groningen-NAM
Voor de Overeenkomst Groningen - NAM zijn in 2019, 33 verzoeken bij de Commissie ingediend voor vergoeding van schade. In 2019 werd een bedrag aan vergoedingen van in totaal € 5.020.136,- door de Commissie toegekend en door de NAM uitgekeerd. Het bedrag is in hoofdzaak besteed aan de ophoging van de dijk Eemshaven-Delfzijl en de vervanging van de tafelbrug Zuidhorn. Daarnaast zijn kosten voor onderhoud, beheer en energie vergoed van diverse bodemdalingsgemalen. 
Van het in de overeenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 451 miljoen beschikbaar voor nieuwe verplichtingen.
 
Overeenkomst Rijk-NAM
Op basis van de Overeenkomst Rijk-NAM zijn in 2019 geen vergoedingen uitgekeerd. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 31 miljoen beschikbaar.
 
Particulieren
In 2019 hebben 9 particulieren zich gemeld met schade aan hun woning in verband met de bodemdaling door aardgaswinning. Verder heeft zich 1 particulier gemeld met landbouwschade. Geen van deze particulieren heeft schriftelijk verzocht om behandeling door de Commissie. De Commissie is van mening dat er geen causaal verband is tussen de opgetreden bodemdaling en de gemelde schade aan de woningen en landbouwgronden.