Ingediende claims 2018

Overeenkomst Groningen-NAM
Voor de Overeenkomst Groningen - NAM zijn in 2018, 25 verzoeken bij de Commissie ingediend voor vergoeding van schade. In 2018 werd een bedrag aan vergoedingen van in totaal € 13.885.015,- door de Commissie toegekend en door de NAM uitgekeerd. Het bedrag is in hoofdzaak besteed aan de verhoging van de Noordzeebrug en de ophoging van de dijk Eemshaven-Delfzijl . Daarnaast zijn kosten voor onderhoud, beheer en energie vergoed van diverse bodemdalingsgemalen. Tenslotte zijn de toekomstige onderhouds- en vervangingskosten voor 2 bruggen in de gemeente Delfzijl afgekocht.
Van het in de overeenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 439 miljoen beschikbaar voor nieuwe verplichtingen.
 
Overeenkomst Rijk-NAM
Op basis van de Overeenkomst Rijk-NAM is in 2018 € 5.889.066,- vergoed voor de ophoging van terreinen van de Oost- en Westlob van de Eemshaven. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 30 miljoen beschikbaar.
 
Particulieren
In 2018 hebben 19 particulieren zich gemeld met schade aan hun woning in verband met de bodemdaling door aardgaswinning. Geen van deze particulieren heeft schriftelijk verzocht om behandeling door de Commissie. De Commissie is van mening dat er geen causaal verband is tussen de opgetreden bodemdaling en de gemelde schade aan de woningen.
 
In 2018 hebben zich geen particulieren gemeld met landbouwschade.