Particulieren

Gebouwschade
Particulieren kunnen veronderstelde gebouwschade door bodemdaling telefonisch of per e-mail melden bij de Commissie Bodemdaling. De situatie wordt ter plaatse geïnspecteerd door een medewerker van het secretariaat van de Commissie.
 
Als de particulier hierna een schriftelijke klacht indient neemt de Commissie deze formeel in behandeling. De Commissie doet op grond van de schriftelijke klacht en na een onderzoek ter plaatse een voorlopige uitspraak.
 
Om een voorlopige uitspraak van de Commissie te krijgen is het niet noodzakelijk om toe te treden tot de Overeenkomst Groningen - NAM. Als particulieren eerst toetreden, zouden zij ingevolge van artikel 10 van de Overeenkomst afstand doen van het recht om op een andere wijze vergoeding van NAM te verlangen. Hierdoor staat het de claimant vrij om, na afwijzing door de Commissie, de klacht voor te leggen aan de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) (www.tcbb.nl) of de bevoegde rechter. De Tcbb is een door de minister van Economische Zaken ingestelde commissie die onder meer als taak heeft om particulieren te adviseren over hun klachten.  

Als een claimant na een voorlopige uitspraak een definitieve beslissing van de Commissie wil, dient hij/zij alsnog tot de Overeenkomst toe te treden.

Achtergrond bij de werkwijze voor gebouwschade is dat uit tot op heden uitgevoerd onderzoek blijkt dat er geen gebouwschade te verwachten is door bodemdaling of door maatregelen in het kader van bodemdaling. In de praktijk is ook nog nooit een verband tussen bodemdaling door aardgaswinning en gebouwschade geconstateerd.
 
Hoe vind ik het juiste loket? 
In delen van de provincie Groningen daalt de bodem niet alleen door gaswinning maar ook door zoutwinning en gasopslag. In Zuidwending en Heiligerlee wordt zout gewonnen door AkzoNobel. In Borgercompagnie wordt magnesiumzout gewonnen door Nedmag. Gasopslag vindt plaats in Zuidwending en Heiligerlee door Gasunie De betreffende mijnbouwbedrijven en de Commissie Bodemdaling hebben afspraken gemaakt over de afhandeling van schadeclaims in gebieden waar de bodemdaling wordt veroorzaakt door meerdere mijnbouwactiviteiten. Meer informatie hierover vindt u op de website http://www.mijnbouwgroningen.nl/waar/.
Voor schade als gevolg van aardbevingen kunt u terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) http://schadedoormijnbouw.nl.
 
Landbouwschade
Daarnaast is voor particulieren de mogelijkheid geopend om per schadegeval tot de Overeenkomst toe te treden. Zo kunnen landbouwers toetreden voor de vergoeding van oogstschade voor één of enkele jaren. Deze informele regelingen hebben de instemming van de Provincie en NAM.