Ingediende claims 2015

Overeenkomst Groningen-NAM
Voor de Overeenkomst Groningen - NAM zijn in 2015, 24 verzoeken bij de Commissie ingediend voor vergoeding van schade. In 2014 werd een bedrag aan vergoedingen van in totaal € 2.637.593,- door de Commissie toegekend en door de NAM uitgekeerd. Het bedrag is in hoofdzaak besteed aan de bouw van gemaal en sluis Usquert en de exploitatie van 16 bodemdalingsobjecten. Van het in de overeenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 467,1 miljoen beschikbaar.
 
Overeenkomst Rijk-NAM
Voor de Overeenkomst Rijk-NAM zijn in 2015 geen verzoeken tot schadevergoeding bij de Commissie ingediend. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog € 36,0 miljoen beschikbaar.
 
Particulieren
In 2015 hebben 65 particulieren zich gemeld met schade aan hun woning in verband met de bodemdaling door aardgaswinning. Twee van deze particulieren hebben schriftelijk verzocht om behandeling door de Commissie. De Commissie is van mening dat er geen causaal verband is tussen de opgetreden bodemdaling en de gemelde schade aan de woningen.
 
In 2015 hebben zich tevens 5 particulieren gemeld met landbouwschade in verband met de bodemdaling door aardgaswinning. Momenteel wordt door Sweco (voorheen Grontmij) onderzoek verricht naar landbouwschade door (ongelijkmatige )bodemdaling om deze claims nog beter te kunnen beoordelen.