Vergaderingen

Vergaderschema voor de Commissie Bodemdaling voor 2017
 • woensdag 15 maart 2017 om 9.30 uur te Assen
 • woensdag 7 juni 2017 om 9.30 uur te Assen
 • woensdag 27 september 2017 om 9.30 uur gecombineerd met werkbezoek
 • woensdag 13 december 2017 om 9.30 uur te Assen

 Wat wordt besproken?

In de vergadering van 14 december 2016 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 • Meerjarenraming kosten bodemdaling
 • Consequenties omkering bewijslast
 • Declaratie kosten 1e fase onderzoek bodemdalingsmaatregelen Eemskanaal-Dollard Boezem
 • Declaratie exploitatiekosten van 10 bodemdalingsobjecten
 • Declaratie personeelskosten waterschap
 • Eindafrekening en contante waarde gemaal en sluis Usquert

In de vergadering van 28 september 2016 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 • Studie naar bodemdalingsmaatregelen Eemskanaal-Dollard Boezem
 • Budgetaanvraag voor bodemdalingsmaatregelen 3e schil Electraboezem en Lauwersmeer
 • Onderzoek ongelijkmatige bodemdaling landbouwpercelen
 • Declaratie exploitatiekosten van 9 bodemdalingsobjecten
 • Declaratie personeelskosten waterschap
 • Declaratie peilbesluit Usquert en omgeving