Metingen

De NAM is op grond van de Overeenkomst verplicht regelmatig waterpassingen te verrichten om de mate van bodemdaling te bepalen. Sinds het begin van de aardgaswinning in 1963, worden er op aanwijzing van het Staatstoezicht op de Mijnen regelmatig waterpassingen over het ''Groningenveld'' uitgevoerd. Een zgn. "grote" waterpassing vindt eens per 5 jaar plaats. De resultaten ervan worden in rapporten en op contourkaarten gepubliceerd en zijn openbaar.
 
De laatste grote waterpassing is uitgevoerd in 2013. De opgetreden bodemdaling in het centrum van de bodemdalingsschotel (nabij Loppersum) bedraagt 32 cm. De buitenrand van de schotel omvat thans plaatsen als Winschoten (6 cm), Winsum (6 cm), de Eemshaven (14 cm) en het Zuidlaardermeer (8 cm).
 
   Bodemdaling 2013 (bron Statusrapport 2015 NAM)