Vergaderingen

Vergaderschema voor de Commissie Bodemdaling voor 2019
  • woensdag 13 maart 2019
  • woensdag 5 juni 2019 
  • woensdag 25 september 2019
  • woensdag 11 december 2019

 Wat wordt besproken?

In de vergadering van 12 december 2018 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:  

  • Nieuwe prognose bodemdaling
  • Werkwijze en verzelfstandiging secretariaat
  • Meerdere energiekosten 3 zeegemalen waterschap Hunze en Aa's
  • Dijkversterking Eemshaven - Delfzijl
  • 4 peilbesluiten waterschap Noorderzijlvest