Vergaderingen

Vergaderschema voor de Commissie Bodemdaling voor 2019
 • woensdag 13 maart 2019
 • woensdag 5 juni 2019 
 • woensdag 25 september 2019
 • woensdag 11 december 2019

 Wat wordt besproken?

In de vergadering van 13 maart 2019 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:  

 • Jaarverslag 2018
 • Vergoeding extra kosten bodemdaling Tafelbrug en Spoorbrug Zuidhorn
 • Aanvullende bodemdalingsmaatregelen Eemskanaal- Dollardboezem
 • Waterhuishoudkundig onderzoek Visvliet-Burum
 • Peilbesluit Wolfsbarge 

In de vergadering van 12 december 2018 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:  

 • Nieuwe prognose bodemdaling
 • Werkwijze en verzelfstandiging secretariaat
 • Meerdere energiekosten 3 zeegemalen waterschap Hunze en Aa's
 • Dijkversterking Eemshaven - Delfzijl
 • 4 peilbesluiten waterschap Noorderzijlvest